Flipjestraat 29

1336 BC Almere

036-5296038

06-24861080

 

 

Home

 

Logopedie

 

Behandeling

 

Logopedist

 

Galerij

 

Download

 

Contact

 

 

 

Welke stoornissen worden er behandeld in de logopediepraktijk?

 

Spraak

-Klanken, woorden niet of niet goed uit (kunnen) spreken

-Stotteren en broddelen

-Verbale ontwikkelingsdyspraxie

-Onverstaanbaar spreken, binnensmonds, kaakgeklemd, te snel spreken

-Lispelen en slissen

-Dysarthrie (motorische spraakstoornis)

-Nasaliteit

 

 

 

Taal

-Vertraagde taalontwikkeling/taalachterstand op het gebied van:

-Woordenschat, zinsbouw, woordvorm,  verhaal/structuur, spontane taal

-Taalgebruiksproblemen: hoe om te gaan met de (non-verbale) taal in de sociale context

-Afasie (na beroerte of trauma)

-Lees- en schrijfstoornissen (dyslexie)

-Taalstoornissen dementie

Meer... 

 

2007